Żyj bezpiecznie – dlaczego warto wyrobić uprawnienia G1?

Niniejszy artykuł pod tytułem Maty wiklinowe – do czego można je wykorzystać? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Maty wiklinowe – do czego można je wykorzystać? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Uprawnienia G1 to kwalifikacje niezbędne do wyrobienia przez pracowników, którzy mają na co dzień do czynienia z urządzeniami elektrycznymi. Gdzie wyrobić kurs SEP? Ile to kosztuje? Odpowiadamy na te pytania w dzisiejszym artykule!

Uprawnienia G1, czyli BHP w miejscu pracy

Uprawnienia G1 są konieczne w przypadku osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń elektrycznych. Kwalifikacje te mogą dotyczyć osób, które wykonują pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i demontażu urządzeń elektrycznych lub osób na stanowiskach kierowniczych, które nadzorują ich pracę.

Aktualne świadectwo uprawnień elektrycznych jest konieczne przede wszystkim w zawodzie elektryka, ale nie tylko. Kwalifikacje G1 powinni posiadać wszyscy pracownicy, którzy wykonują prace polegające na eksploatacji lub nadzorze urządzeń elektrycznych.

Gdzie można wyrobić uprawnienia G1?

Do kursu G1 można przystąpić w wielu miastach Polski. Może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zarówno pracownik, jak i osoba prywatna. Do szkolenia i egzaminu mogą podejść Ci, którzy chcą uzyskać po raz pierwszy uprawnienia, a także te osoby, które jedynie chcą przedłużyć ważność aktualnego świadectwa (uprawnienia te są ważne przez 5 lat).

Co ciekawe, szkolenie G1 można odbyć także w formie online. Takie formy nauki oferowane są między innymi tutaj: https://uprawnienia-g1.pl. Jeśli mamy czas, by odbyć kurs stacjonarnie, należy się przygotować na jednodniowe szkolenie, w siedzibie firmy organizującej kurs. Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do ustnego egzaminu w obecności komisji egzaminacyjnej.

Co oznaczają skróty G1, G2 i G3?

Jeśli interesuje Cię tematyka szkoleń SEP, z pewnością spotkałeś się z różnymi skrótami – G1, G2, G3. Każdy z nich to zupełnie oddzielny kurs i inne uprawnienia. I tak:

  • Kurs G1 dotyczy eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych,
  • Kurs G2 dotyczy eksploatacji i dozoru urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, magazynują i zużywają ciepło,
  • Kurs G3 dotyczy urządzeń gazowych.

Wybierając kurs, należy zwrócić uwagę na to, by był on certyfikowany i potwierdzony państwowym świadectwem SEP. Tylko takie kwalifikacje umożliwiają bezpieczną i legalną pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, demontażu i dozoru urządzeń elektroenergetycznych!